1. Postanowienia wstępne

 •  
  • Regulamin definiuje zasady korzystania z internetowego sklepu pod
   adresem allza.pl. Sklep jest prowadzony przez Moonbear Kacper Fryska,
   NIP: 8581879882, REGON: 521829130 znajdującej się na ul. Moryńskiej
   11/4 74-503 Witnica. Każda osoba przed zakupem powinna zapoznać się z
   regulaminem.

2. Definicje

 •  
  • Konsument: osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego z działalnością gospodarczą.
  • Klient: każda osoba dokonująca zakupów w Sklepie.
  • Sklep: sklep internetowy pod adresem allza.pl
  • Umowa zawarta na odległość: umowa zawarta z Klientem przez Sklep bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
  • Zamówienie: oświadczenie woli Klienta skierowane do Sklepu, mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży.

3. Kontakt

 •  
  • Możesz się z nami skontaktować na adres email: kontakt@allza.pl
  • WhatsApp: +48 507 975 750
 •  

4. Zasady składania Zamówień

 •  
  • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Składanie zamówień jest
   możliwe po założeniu konta lub bez rejestracji.
  • Aby złożyć Zamówienie, wybierz Produkt, dodaj go do koszyka,
   wypełnij Formularz zamówienia, wybierz sposób dostawy i płatności, a
   następnie potwierdź zamówienie.

5. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 •  
  • Dostępne są następujące metody dostawy: Kurier InPost, Poczta polska lub Kurier DPD. Szczegółowe informacje na temat dostawy i
   płatności znajdują się na stronach Sklepu.
  • Obsługa płatności realizowanych na rzecz Operatora przez
   Użytkowników z tytułu korzystania przez nich z Usług oferowanych w
   Serwisie odbywa się za pośrednictwem systemów HotPay dalej określanych jako Systemy płatności.
   Przekierowanie do Systemu płatności następuje poprzez kliknięcie „Kupuję
   i płacę” w Serwisie.
  • W ramach systemu Hotpay dostępne są płatności w Złotówkach (PLN) Blikiem oraz ekspresowym przelewem bankowym.

6. Wykonanie umowy sprzedaży

 •  
  • Umowa Sprzedaży zawierana jest po złożeniu przez Klienta Zamówienia i
   jego potwierdzeniu przez Sklep. Produkt zostanie wysłany w sposób
   wybrany podczas składania Zamówienia.
  • Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania
   pozytywnej autoryzacji płatności. Staramy się dokonywać realizacji
   zamówienia jak najszybciej po otrzymaniu płatności.

7. Prawo odstąpienia od umowy

 • Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
  jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
 • Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia przed jego dostarczeniem.
 • Bieg terminu odstąpienia rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
  Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 • Jeśli Umowa obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
  partiami lub w częściach, termin odstąpienia liczy się od dostawy
  ostatniej rzeczy, partii lub części.
 • Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku produktów objętych promocją.
 • Ze względów higienicznych nie przyjmujemy zwrotów odpakowanej biżuterii, maseczek, skarpetek oraz bielizny.
 • W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na kartę płatnika.
 • Konsument może odstąpić od Umowy, odsyłając nowy produkt na poniższy adres:

Allza Zwrot
ul. Moryńska 11/4
74-503 Witnica

 • Koszty wysyłki pokrywa kupujący.

8. Reklamacja i gwarancja

  • Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.
  • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient
   ma prawo do reklamacji w ciągu 2 lat od otrzymania produktu. Jeżeli
   Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu
   rękojmi.
  • Czas rozpatrzenia reklamacji zależny jest od wielu czynników,
   będziemy dążyć do najszybszego rozwiązania sporu w czasie maksymalnie do
   14 dni roboczych.
  • W przypadku złożenia reklamacji prosimy o kontakt przez nasz e-mail (kontakt@allza.pl).

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
   Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
   dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
   siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
   rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
   statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
   Inspekcji Handlowej. http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10. Postanowienia końcowe

 •  
  • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualna wersja
   regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej sklepu.
  • W przypadku sporu pomiędzy sklepem a klientem, obie strony będą
   dążyć do rozwiązania go drogą negocjacji i w zgodzie z obowiązującymi
   przepisami prawa.

Niniejszy regulamin obowiązuje od daty opublikowania i jest wiążący dla wszystkich klientów sklepu internetowego.